СаморозвитокТема, над якою працюю:

«Використання мультимедійних дидактичних матеріалів на уроках трудового навчання як засобу підвищення загальної культури школярів, ефективності уроку та результативності навчання»


Ключові компетентності для навчання впродовж життя рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) https://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html